Tutaj wkrótce pojawi się jakiś fajny opis, który należycie wzniośle określi naszą wizje, cel i hitorię działania. Do tego czasu wiedz, że HUB. broker to przestrzeń do pracy dla grupy samodzielnych specjalistów z rynku nieruchomości. Nie tworzymy kolejnego biura nieruchomości. Nie wymyślamy koła na nowo twierdząc, że rewolucjonizujemy rynek nieurchomości. Rynek nieruchomości nie potrzebuje rewolucji. Potrzebuje dorbych pośredników, którzy nie muszą realizować korporacyjnych planów sprzedażowych i pracować w zorganizowanej hierarchii tylko przygotować rozwiązania "szyte na miarę" dla swoich klientów. Być doradcą i wsparciem przy transakcjach na rynku nieruchomości. 

 HUB. broker robimy coś o czym (jak się później okazało) wielu muślało, ale nikt z nich nie zrobił czyli tworzymy przestrzeń do pracy dla niezależnych brokerów nieruchomości. Pośrednikom zapewniamy narzędzia, know-how i miejsce do pracy. Przede wszystkim jednak dajemy im niezależność.